loading

172 # Syr 2, 7-11 # Bojący się Boga, wierzcie, ufajcie, miłujcie

jest