loading

377 # Ef 3, 14-19 # Poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę

jest