loading
7
0
20 wrzesień 2018
ŚW. ANDRZEJA KIM TAEGONA, prezbitera
PAWŁA CHONG HASANGA I TOWARZYSZY
męczenników
wspomnienie obowiązkowe
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia

PIERWSZE CZYTANIE1 Kor 15, 1-11
Paweł świadkiem wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na próżno byście uwierzyli.
     Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.
     Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną.
     Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 118
Refren: Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
     Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
     bo Jego łaska trwa na wieki.
     Niech dom Izraela głosi: *
     „Jego łaska na wieki”.
Refren: Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
     Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
     prawica Pańska moc okazała.
     Nie umrę, ale żyć będę *
     i głosić dzieła Pana.
Refren: Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
     Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
     Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
     Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
     bo Jego łaska trwa na wieki.
Refren: Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)Mt 11, 28
Alleluja. alleluja, alleluja.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.
Alleluja. alleluja, alleluja.
EwangeliaŁk 7, 36-50
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u Jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
     Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą».      Na to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś do powiedzenia».
     On rzekł: «Powiedz, Nauczycielu».
     «Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował?».
     Szymon odpowiedział: «Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował».
     On mu rzekł: «Słusznie osądziłeś».
     Potem zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje».
     Do niej zaś rzekł: «Odpuszczone są twoje grzechy».
     Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?».
     On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Strefa PREMIUM
Pomyśl