loading
7
0
11 grudzień 2018
Wtorek 2 tygodnia Adwentu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściepor. Za 14, 5. 7
Oto przyjdzie Pan i z Nim wszyscy Jego święci; * tego dnia zajaśnieje wielka światłość.
Kolekta
Boże, Ty obiecałeś zesłać Zbawiciela wszystkim ludom ziemi, * spraw, abyśmy z radością oczekiwali święta Jego Narodzenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEIz 40, 1-11
Pan pocieszył swój lud
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy».
     Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».
     Głos się odzywa: «Wołaj!». – I rzekłem: «Co mam wołać?» – «Wszelkie ciało jest jak trawa, a cały wdzięk jego – jak polnego kwiatu. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie, trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki».
     Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swoją trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 96
Refren: Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą.
     Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
     śpiewaj Panu, ziemio cała.
     Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
     każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Refren: Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą.
     Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
     rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
     Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
     będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy.
Refren: Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą.
     Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
     niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
     Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
     niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.
Refren: Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą.
     Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
     który już się zbliża, by osądzić ziemię. *
     On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
     a ludy według swej prawdy.
Refren: Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)
Alleluja, alleluja, alleluja.
Blisko jest dzień Pana,
oto przyjdzie, aby nas zbawić.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EwangeliaMt 18, 12-14
Bóg nie chce zguby zbłąkanych
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały.
     Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami, a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, * wspomóż nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Antyfona na Komunię
Bóg, sprawiedliwy Sędzia, * uwieńczy zbawieniem tych, którzy z miłością oczekują Jego przyjścia.
Modlitwa po Komunii
Posileni Pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne * i miłować wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl