loading
7
0
12 grudzień 2018
Środa 2 tygodnia Adwentu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściepor. Ha 2, 3; 1 Kor 4, 5
Pan przyjdzie i nie będzie zwlekał; * rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, * i objawi się wszystkim narodom.
Kolekta
Wszechmogący Boże, Ty nam nakazujesz przygotować drogę Chrystusowi Panu, * spraw łaskawie, abyśmy bez znużenia oczekiwali niebieskiego Lekarza, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEIz 40, 25-31
Bóg dodaje mocy zmęczonemu
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
«Z kim moglibyście Mnie porównać, tak żeby Mi dorównał?» – mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? – Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli.
     Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: «Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przez Boga pominięte?». Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszałeś? Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 103
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
     Błogosław, duszo moja, Pana *
     i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. *
     Błogosław, duszo moja, Pana *
     i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
     On odpuszcza wszystkie twoje winy *
     i leczy wszystkie choroby,
     On twoje życie ratuje od zguby, *
     obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
     Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
     nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. *
     Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
     ani według win naszych nam nie odpłaca.
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)
Alleluja, alleluja, alleluja.
Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić,
błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EwangeliaMt 11, 28-30
Chrystus pokrzepia utrudzonych
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą Ofiarę, w której spełnia się ustanowiona przez Ciebie Tajemnica Eucharystii * i dokonuje się dzieło naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Antyfona na Komunię
Oto nasz Pan przyjdzie z mocą * i oświeci oczy sług swoich.
Modlitwa po Komunii
Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego Sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności * i przygotował na zbliżające się święta. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl