loading
7
0
14 grudnia 2019
ŚW. JANA OD KRZYŻA
prezbitera i doktora Kościoła
wspomnienie
Święty Jan de Yepez urodził się koło Avili w Hiszpanii w roku 1542. Mając dwadzieścia lat wstąpił do Zakonu Karmelitów. Stał się głównym pomocnikiem św. Teresy w reformie zakonu. Ukochał krzyż Chrystusa i prosił Boga, aby nigdy nie brakowało mu cierpienia. Modlitwa ta została wysłuchana. Jego reformatorska działalność sprowadziła nań liczne cierpienia. Św. Jan od Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem. Naukę swoją zawarł w książkach pisanych prozą i wierszem. Umarł w Ubeda w roku 1591.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieGa 6, 14
Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego, * jak tylko z Krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, * dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Kolekta
Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana od Krzyża, kapłana, niezwykłą miłością Krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, spraw, abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem, * osiągnęli wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIESyr 48, 1-4. 9-11
Eliasz przyjdzie powtórnie
Czytanie z Mądrości Syracha
Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień.
      Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny?
      Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężony w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić.
      Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
Strefa PREMIUM
Wprowadzenie do psalmu
PSALM RESPONSORYJNYPs 80
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
     Usłysz, Pasterzu Izraela, *
     Ty, który zasiadasz nad cherubami!
     Wzbudź swą potęgę *
     i przyjdź nam z pomocą.
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
     Powróć, Boże Zastępów, *
     wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
     Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
     latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
     Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy,
     nad synem człowieczym, *
     którego umocniłeś w swej służbie.
     Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
     daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄŁk 3, 4c. 6
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
     wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 17, 10-13
Eliasz już przyszedł, a nie poznali go
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?». On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary złożone w dniu świętego Jana, i daj, abyśmy naśladowali ofiarę Twojego Syna, * którą sprawujemy w świętych obrzędach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Dziewicach i Zakonnikach nr 74 - Znaczenie życia poświęconego Bogu
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Dziewic i świętych Zakonników. Można ją odmawiać w ich wspomnienia
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. W Świętych, którzy oddali się Chrystusowi * ze względu na Królestwo niebieskie, * wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. * Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości * i pozwalasz im kosztować darów, * których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięMt 16, 24
Jeśli kto chce pójść za Mną, * niech się zaprze samego siebie, * niech weźmie krzyż swój * i niech Mnie naśladuje.
Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, w życiu świętego Jana zajaśniała tajemnica Krzyża, umocnij nas przez udział w tej Ofierze, * abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie i pracowali w Kościele dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl