loading
7
0
18 lutego 2020
Wtorek 6 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 31 (30), 3-4
Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. * Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.
Kolekta
Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEJk 1, 12-18
Bóg nikogo nie kusi do złego
Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła
Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.
      Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: «Bóg mnie kusi». Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani!
      Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 94
Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.
     Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, *
     i pouczasz swoim prawem,
     aby mu dać wytchnienie *
     w dniach nieszczęśliwych.
Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.
     Pan nie odpycha swojego ludu *
     i nie porzuca swojego dziedzictwa.
     Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
     pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.
Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.
     A kiedy myślę: «Moja noga się chwieje», *
     wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.
     Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, *
     Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.
Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 14, 23
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
     a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMk 8, 14-21
Strzeżcie się kwasu faryzeuszów
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!».
      A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?».
      Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście».
      «A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?». Odpowiedzieli: «Siedem».
      I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, * wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 78 (77), 29-30
Jedli i nasycili się w pełni, * Pan głód ich zaspokoił, * nie zawiódł ich pragnienia.
Albo:
J 3, 16

Tak Bóg umiłował świat, * że dał swojego Jednorodzonego Syna, * aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, * ale miał życie wieczne.
Modlitwa po Komunii
Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego Chleba, * który daje prawdziwe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl