loading
7
0
23 wrzesnia 2020
ŚW. PIO Z PIETRELCINY
prezbitera
wspomnienie
Ojciec Pio (Francesco Forgione) urodził się 25 maja 1887 roku w wiosce Pietrelcina nieopodal Benewentu we Włoszech. Wstąpiwszy do Zakonu Braci Mniejszych Kapu?cynów i przyjąwszy święcenia prezbiteratu, spełniał posługę zwłaszcza w klasztorze w San Giovanni Rotondo w Apulii. Z największym duszpasterskim zaangażowaniem posługiwał wiernym przez duchowe kierownictwo, jednanie grzeszników z Bogiem i roztropną troskę o chorych i ubogich, służąc ludowi Bożemu w modlitwie i pokorze. Całkowicie upodobniony do Chrystusa ukrzyżowanego, zakończył ziemską pielgrzymkę 23 września 1968 roku.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieŁk 4, 18
Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu.
Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty świętego Pio, prezbitera, obdarzyłeś szczególną łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna i przez jego posługę ukazałeś wspaniałość Twego miłosierdzia, * spraw dzięki jego wstawiennictwu, abyśmy trwale włączeni w cierpienia Chrystusa, szczęśliwie doszli do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEPrz 30, 5-9
Nie dawaj mi bogactwa ani nędzy
Czytanie z Księgi Przysłów
Każde słowo Pana, w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co się doń uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.
      Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi, nim umrę: Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty, nie stał się niewierny i nie rzekł: «A któż jest Panem?» lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 119
Refren: Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę.
     Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
     obdarz mnie łaską Twego prawa.
     Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
     niż tysiące sztuk złota i srebra.
Refren: Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę.
     Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
     niezmienne jak niebiosa.
     Powstrzymuję nogi od każdej złej ścieżki, *
     aby słów Twoich przestrzegać.
Refren: Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę.
     Z Twoich przykazań czerpię roztropność, *
     dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
     Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, *
     a Prawo Twoje miłuję.
Refren: Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę.
ALLELUJAMk 1, 15
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Bliskie jest królestwo Boże.
     Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 9, 1-6
Rozesłanie Dwunastu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
      Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!».
      Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale, pokornie Cię prosimy, * aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięMt 28, 20
Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, * na którą Święty Pio zasłużył jako wierny szafarz sakramentów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Albo
Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej Uczcie, spraw, abyśmy naśladując Świętego Pio, * nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl