loading
7
0
23 maja 2022
Poniedziałek 6 tygodnia Wielkanocy
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Rz 6, 9
Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, * śmierć nie ma już nad Nim władzy. * Alleluja.
Kolekta
Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, * przynosiła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDz 16, 11-15
Chrzest Lidii
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią.
      W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.
      Przysłuchiwała się nam też pewna „bojąca się Boga” kobieta z miasta Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą: «Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim». I wymogła to na nas.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 149
Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
     Śpiewajcie Panu pieśń nową; *
     głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
     Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
     A synowie Syjonu radują się swym Królem.
Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
     Niech imię Jego czczą tańcem, *
     niech grają Mu na bębnie i cytrze.
     Bo Pan swój lud miłuje, *
     pokornych wieńczy zwycięstwem.
Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
     Niech święci cieszą się w chwale, *
     niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
     Chwała Boża niech będzie w ich ustach: *
     to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. J 15, 26b. 27a
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
     i wy także świadczyć będziecie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 15, 26 – 16, 4a
Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
      To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, * udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-5. prefacja wielkanocna
1.-5. prefację wielkanocną [nr 20-24] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięJ 20, 19
Jezus stanął pośród swoich uczniów * i rzekł do nich: Pokój wam. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na swój lud, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, * i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl