loading
7
0
8 sierpnia 2022
ŚW. DOMINIKA
prezbitera
wspomnienie obowiązkowe
Święty Dominik urodził się w 1170 roku w Calaruega w Hiszpanii. Został kapłanem i kanonikiem w Osma. Wysłany przez papieża Innocentego III do południowej Francji, dotkniętej herezją albigensów, zrozumiał, że do zwalczenia herezji potrzeba misjonarzy głęboko wykształconych i żyjących w ewangelicznym ubóstwie. W tym celu założył w Pouille pod Tuluzą Zakon Kaznodziejski oparty na regule św. Augustyna. Zakon, zatwierdzony w 1216 roku przez papieża Honoriusza II, przyczynił się wraz z franciszkanami do odrodzenia średniowiecznego Kościoła. W ciągu ostatnich 5 lat przed śmiercią św. Dominik pracował jako kaznodzieja we Francji, Hiszpanii i Italii. Umarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku i tam spoczywa.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 37 (36), 30-31
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, * a język jego mówi to, co słuszne. * Prawo Boże jest w jego sercu * i nie zachwieją się jego kroki.
Kolekta
Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką, * i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEEz 1, 2-5. 24-28c
Widzenie chwały Boga
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Piątego dnia miesiąca czwartego – rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina – Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pańska.
      Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dokoła niego, a z jego środka promieniowało coś jakby połysk stopu złota ze srebrem ze środka ognia. Pośrodku było coś podobnego do czterech Istot żyjących. Oto ich wygląd: miały one postać człowieka.
      Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos Wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego; natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos.
      Ponad sklepieniem, które znajdowało się nad ich głowami, było coś, co wyglądało jak szafir, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądem przypominało ogień, a wokół niego roztaczał się blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła.
      Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie padłem na twarz.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 148
Refren: Niebo i ziemia pełne chwały Twojej.
Albo: Alleluja.
     Chwalcie Pana z niebios, *
     chwalcie Go na wysokościach.
     Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
     chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
Refren: Niebo i ziemia pełne chwały Twojej.
Albo: Alleluja.
     Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
     władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
     młodzieńcy i dziewczęta, *
     starcy i dzieci.
Refren: Niebo i ziemia pełne chwały Twojej.
Albo: Alleluja.
     Niech imię Pana wychwalają,
     bo tylko Jego imię jest wzniosłe.
     Majestat Jego ponad ziemią i niebem. *
     On pomnaża potęgę swego ludu.
     Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *
     synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.
Refren: Niebo i ziemia pełne chwały Twojej.
Albo: Alleluja.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. 2 Tes 2, 14
Alleluja, alleluja, alleluja
     Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
     abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIAMt 17, 22-27
Podatek na świątynię
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie». I bardzo się zasmucili.
      Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy didrachmy z zapytaniem: «Wasz Nauczyciel nie płaci didrachmy?». Odpowiedział: «Tak».
      Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: «Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?».
      Gdy Piotr powiedział: «Od obcych», Jezus mu rzekł: «A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Miłosierny Boże, za wstawiennictwem świętego Dominika przyjmij łaskawie modlitwy, które zanosimy do Ciebie, i mocą tej sakramentalnej Ofiary * utwierdzaj obrońców wiary Twoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na Komuniępor. Łk 10, 1. 9
Pan wysłał uczniów, aby wszędzie głosili: * Przybliżyło się do was Królestwo Boże.
Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, w dniu wspomnienia świętego Dominika posiliłeś nas Najświętszym Sakramentem, spraw, aby Kościół oświecony przez jego nauczanie i wspierany jego modlitwami, * przyjął w pełni owoce tego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl