loading
7
0
30 wrzesnia 2022
ŚW. HIERONIMA
prezbitera i doktora Kościoła
wspomnienie obowiązkowe
Święty Hieronim urodził się w Dalmacji około roku 340. Rodzice wysłali go na studia do Rzymu. Tam przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza. Odbył podróż do Galii, po czym udał się do Syrii, gdzie prowadził życie pustelnicze studiując Pismo św. i języki wschodnie. W Antiochii przyjął święcenia kapłańskie. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. W roku 385 udał się do Betlejem i tam pozostał do śmierci. Pod jego opieką powstały w Betlejem cztery klasztory. Św. Hieronim przełożył Pismo św. na język łaciński. Jego przekład został przyjęty jako tekst urzędowy Kościoła Zachodniego. Napisał również komentarze do wielu ksiąg Pisma św. oraz zwalczał współczesne mu herezje. Umarł w roku 420. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieJoz 1, 8
Niech Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: * rozważaj ją w dzień i w nocy, * abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, * bo tylko wtedy powiedzie ci się, i okaże się twoja roztropność.
Kolekta
Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim słowem * i znajdował w nim źródło życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEHi 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Bóg przypomina Hiobowi, jak ograniczona jest jego wiedza
Czytanie z Księgi Hioba
Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: «Czy w życiu rozkazałeś rankowi, wyznaczyłeś miejsce jutrzence, by objęła krańce ziemi, aby z niej usunięci zostali bezbożni? Zmienia się jak glina pod pieczęcią, barwi się jak suknia. Bezbożnym odjęte ich światło i strzaskane ramię wyniosłe.
      Czy dotarłeś do źródeł morza? Czy doszedłeś do dna Otchłani? Czy wskazano ci bramy śmierci? Widziałeś drzwi do ciemności? Czy zgłębiłeś przestrzeń ziemi? Powiedz, czy znasz to wszystko?
      Którędy droga do mieszkania światła? A gdzie siedziba mroku, abyś go zawiódł do jego granicy i rozpoznał ścieżki do jego domu? Jeśli to wiesz, to się wtedy zrodziłeś, a liczba twych dni jest ogromna».
      A Hiob odpowiedział Panu: «Jestem mały, cóż Ci odpowiem! Rękę położę na ustach. Raz przemówiłem i nie odpowiem, i drugi raz, a niczego nie dodam».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 139
Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.
     Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
     Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
     Z daleka spostrzegasz moje myśli,
     przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
     i znasz moje wszystkie drogi.
Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.
     Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
     Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
     Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
     jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani.
Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.
     Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
     gdybym zamieszkał na krańcach morza,
     tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
     i podtrzyma mnie Twoja prawica.
Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.
     Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *
     i utkałeś mnie w łonie mej matki.
     Sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś, *
     godne podziwu są Twoje dzieła.
Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Ps 95 (94), 8a. 7d
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
     lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 10, 13-16
Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział: «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.       A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!       Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Hieronima rozważali Twoje słowa * i przez nie oświeceni z większą gorliwością składali Tobie zbawienną Ofiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięJr 15, 16
Znalazłem Twoje słowa i pochłaniałem je, * a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego, * bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie Boże.
Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament, który z radością przyjęliśmy w dzień świętego Hieronima, pobudzi nasze serca, * abyśmy rozważając Pismo święte poznali właściwą drogę i nią doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl