loading
7
0
1 października 2022
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
dziewicy i doktora Kościoła
wspomnienie obowiązkowe
Maria Franciszka Teresa Martin urodziła się w Alencon w 1873. Wychowana w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej i w internacie benedyktynek w Lisieux, w piętnastym roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek i otrzymała imię Teresy od Dzieciątka Jezus. W życiu zakonnym starała się z miłości ku Bogu doskonale spełnić wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości "małą drogą dziecięctwa duchowego". Widząc, że miłość Boża jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia duchowe opisała w księdze "Dzieje duszy". Umarła 30 września 1897 roku zapowiadając, że nie przestanie "dobrze czynić na ziemi". Jest patronką misji katolickich.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściepor. Pwt 32, 10-12
Bóg opiekował się Teresą i ją pouczał, * strzegł jej jak źrenicy oka. * Jak orzeł rozpostarł swe skrzydła, * wziął ją i nosił na swoich ramionach. * Pan sam był jej przewodnikiem.
Kolekta
Boże, Ty otwierasz bramy swojego Królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus * i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEHi 42, 1-3. 5-6. 12-17
Bóg błogosławi skruszonemu Hiobowi
Czytanie z Księgi Hioba
Hiob odpowiedział Panu: «Wiem, że Ty wszystko możesz; co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele».
      Potem Pan błogosławił Hiobowi, tak że miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic. Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą – Kasją, a trzecią – Rogiem-z-kremem-do-powiek. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych, jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi.
      I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swych synów i wnuki – cztery pokolenia. Umarł Hiob stary i w pełni dni.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 119
Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.
     Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności, *
     bo ufam Twoim przykazaniom.
     Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, *
     bym się nauczył Twych ustaw.
Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.
     Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, *
     że dotknąłeś mnie słusznie.
     Wszystko trwa do dzisiaj według Twoich wyroków, *
     bo wszelkie rzeczy Ci służą.
Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.
     Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał *
     i poznał Twoje napomnienia.
     Poznanie Twoich słów oświeca *
     i naucza niedoświadczonych.
Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Mt 11,25
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
     że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 10, 17-24
Przywileje uczniów
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają».
      Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadał z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».
      W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
      Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
      Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, Ty ukazałeś swoją chwałę świętej Teresie, wysławiamy Ciebie i pokornie prosimy, * abyś przyjął Ofiarę, którą Ci składamy, tak jak przyjąłeś jej pokorne życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Dziewicach i Zakonnikach nr 74 - Znaczenie życia poświęconego Bogu
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Dziewic i świętych Zakonników. Można ją odmawiać w ich wspomnienia
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. W Świętych, którzy oddali się Chrystusowi * ze względu na Królestwo niebieskie, * wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. * Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości * i pozwalasz im kosztować darów, * których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięMt 18, 3
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, * nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech Najświętszy Sakrament rozpali w nas miłość, która pobudziła świętą Teresę do oddania się Tobie, * aby dla wszystkich wyprosić Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl