loading
7
0
30 wrzesnia 2023
ŚW. HIERONIMA
prezbitera i doktora Kościoła
wspomnienie obowiązkowe
Święty Hieronim urodził się w Dalmacji około roku 340. Rodzice wysłali go na studia do Rzymu. Tam przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza. Odbył podróż do Galii, po czym udał się do Syrii, gdzie prowadził życie pustelnicze studiując Pismo św. i języki wschodnie. W Antiochii przyjął święcenia kapłańskie. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. W roku 385 udał się do Betlejem i tam pozostał do śmierci. Pod jego opieką powstały w Betlejem cztery klasztory. Św. Hieronim przełożył Pismo św. na język łaciński. Jego przekład został przyjęty jako tekst urzędowy Kościoła Zachodniego. Napisał również komentarze do wielu ksiąg Pisma św. oraz zwalczał współczesne mu herezje. Umarł w roku 420. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieJoz 1, 8
Niech Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: * rozważaj ją w dzień i w nocy, * abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, * bo tylko wtedy powiedzie ci się, i okaże się twoja roztropność.
Kolekta
Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim słowem * i znajdował w nim źródło życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEZa 2, 5-9. 14-15a
Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga
Czytanie z Księgi proroka Zachariasza
Podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. «Dokąd idziesz?» – zapytałem. A on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość».
      I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: «Śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym – mówi Pan – a chwała moja zamieszka pośród niej».
      «Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie» – mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYJr 31, 10-13
Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
     Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
     głoście je na wyspach odległych i mówcie:
     «Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
     i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem».
Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
     Pan bowiem uwolni Jakuba, *
     wybawi go z ręki silniejszego od niego.
     Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu *
     i rozradują się błogosławieństwem Pana.
Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
     Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu *
     i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
     Zamienię bowiem ich smutek w radość, *
     pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.
Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. 2 Tm 1, 10b
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
     a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAŁk 9, 43b-45
Druga zapowiedź męki
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Hieronima rozważali Twoje słowa * i przez nie oświeceni z większą gorliwością składali Tobie zbawienną Ofiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięJr 15, 16
Znalazłem Twoje słowa i pochłaniałem je, * a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego, * bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie Boże.
Modlitwa po Komunii
Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament, który z radością przyjęliśmy w dzień świętego Hieronima, pobudzi nasze serca, * abyśmy rozważając Pismo święte poznali właściwą drogę i nią doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl