loading
7
0
6 grudnia 2023
Środa 1. tygodnia Adwentu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePor. Ha 2, 3; 1 Kor 4, 5
Pan przyjdzie i nie będzie zwlekał; * rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, * i objawi się wszystkim narodom.
Kolekta
Panie, nasz Boże, mocą Twojej łaski przygotuj nasze serca, abyśmy byli godni wziąć udział w uczcie wiecznego życia * i mogli otrzymać pokarm niebieski z rąk Jezusa Chrystusa, gdy przyjdzie w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEIz 25, 6-10a
Pan Bóg zaprasza na ucztę mesjańską i otrze łzy z każdego oblicza
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
      I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 23
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
     Pan jest moim pasterzem,
     niczego mi nie braknie. *
     Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
     Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
     orzeźwia moją duszę.
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
     Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
     przez wzgląd na swoją chwałę.
     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
     Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
     Stół dla mnie zastawiasz *
     na oczach mych wrogów.
     Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
     a kielich mój pełny po brzegi.
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
     przez wszystkie dni życia
     i zamieszkam w domu Pana *
     po najdłuższe czasy.
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić,
     błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 15, 29-37
Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.
      Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu uczniowie: «Skąd tu, na pustkowiu, weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?». Jezus zapytał ich: «Ile macie chlebów?». Odpowiedzieli: «Siedem i parę rybek». A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą Ofiarę, w której spełnia się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii * i dokonuje się dzieło naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego
1. Prefacja Adwentowa nr 1 - Dwa przyjścia Chrystusa
Następującą prefację odmawia się w Mszach okresowych od pierwszej niedzieli Adwentu aż do dnia 16 grudnia oraz w innych Mszach odprawianych w tym okresie, które nie mają własnej prefacji.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze * spełnił Twoje odwieczne postanowienie, * a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. * On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, * aby nam udzielić obiecanych darów, * których, czuwając, z ufnością oczekujemy. Dlatego z Aniołami i Archaniołami, * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięIz 40, 10; por. 35, 5
Oto nasz Pan przyjdzie z mocą * i oświeci oczy sług swoich.
Modlitwa po Komunii
Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego Sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności * i przygotował na zbliżające się święta. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl