loading
7
0
27 lutego 2024
Wtorek 2 tygodnia Wielkiego Postu
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps13 (12), 4-5
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci, * by wróg mój nie mówił: Ja go zwyciężyłem.
Kolekta
Wszechmogący Boże, otaczaj swój Kościół nieustanną opieką, a ponieważ bez Ciebie śmiertelny człowiek upada, * niech Twoja łaska powstrzymuje go od zła i kieruje ku zbawieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEIz 1, 10. 16-20
Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrym
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!
      «Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!
      Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.
      Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi». Albowiem usta Pańskie to wyrzekły.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 50, 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
     «Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *
     bo twe całopalenia zawsze są przede Mną.
     Nie przyjmę cielca z twego domu *
     ani kozłów ze stad twoich».
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
     «Czemu wymieniasz moje przykazania *
     i na ustach masz moje przymierze?
     Ty, co nienawidzisz karności, *
     a słowa moje odrzuciłeś za siebie?
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
     Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć?
     Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? *
     Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.
     Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć Mi oddaje, *
     a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄEz 18, 31
Chwała Tobie, Królu wieków.
     Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy
     i uczyńcie sobie nowe serca i nowego ducha.
Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIAMt 23, 1-12
Strzeżcie się pychy i obłudy
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
      Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
      A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
      Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Miłosierny Boże, uświęć nas przez tę Ofiarę, którą Tobie składamy, uwolnij nas od ziemskich przywiązań * i udziel nam darów wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-4. prefacja wielkopostna
1.-4. prefację wielkopostną [nr 8-11] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na Komunię Ps 9, 2-3
Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. * Cieszyć się będę i radować Tobą, * zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy posileni na eucharystycznej Uczcie prowadzili święte życie, * ufni w Twoje niewyczerpane miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl