loading
7
0
13 kwietnia 2024
Sobota 2 tygodnia Wielkanocy
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście 1 P 2, 9
Jesteście ludem odkupionym, * opowiadajcie dzieła potęgi Tego, * który was wezwał z ciemności * do swojego przedziwnego światła. * Alleluja.
Kolekta
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEDz 6, 1-7
Ustanowienie pierwszych diakonów
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.
      Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa».
      Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce.
      A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 33, 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22)
Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.
     Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
     prawym przystoi pieśń chwały.
     Sławcie Pana na cytrze, *
     grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.
     Bo słowo Pana jest prawe, *
     a każde Jego dzieło godne zaufania.
     On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
     ziemia jest pełna Jego łaski.
Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.
     Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
     na tych, którzy oczekują Jego łaski,
     aby ocalił ich życie od śmierci *
     i żywił ich w czasie głodu.
Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył,
     i zlitował się nad ludźmi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAJ 6, 16-21
Jezus chodzi po wodzie
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru.
      Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: «To Ja jestem, nie bójcie się». Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, * i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-5. prefacja wielkanocna
1.-5. prefację wielkanocną [nr 20-24] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięJ 17, 24
Ojcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, * byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, * aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii
Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl