loading
7
0
22 maja 2024
Środa 7 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejście Ps 13 (12), 6
Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. * Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, * będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.
Kolekta
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę, * spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEJk 4, 13-17
Zależność ludzi od Boga
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła
Najmilsi: Zwracam się do was, którzy mówicie: «Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski», wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika.
      Zamiast tego powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy to lub owo». Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Wszelka taka chełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R.: por. Mt 5, 3)
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
      Słuchajcie tego, wszystkie narody, *
      nakłońcie uszu, wszyscy mieszkańcy ziemi,
      niscy pochodzeniem na równi z możnymi, *
      bogaci razem z ubogimi.
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
      Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
      gdy otacza mnie złość podstępnych,
      którzy ufają swoim dostatkom *
      i chełpią się ogromem swego bogactwa?
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
      Nikt przecież nie może samego siebie wykupić *
      ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.
      Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy
      i nigdy mu na to nie starczy, *
      aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
      Albowiem ujrzy, że umierają mędrcy, *
      jednakowo ginie głupi i prostak,
      zostawiając obcym *
      swoje bogactwa.
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 14, 6
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
     Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMk 9, 38-40
Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
      Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Boże, nasz Ojcze, składając z należną czcią Najświętszą Ofiarę, pokornie Cię prosimy, aby dary złożone ku Twojej chwale * przyczyniły się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 9, 2-3
Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. * Cieszyć się będę i radować Tobą, * zaśpiewam psalm na cześć Twojego imienia, Najwyższy.
Albo:
J 11, 27

Panie, ja wierzę, że Ty jesteś mesjaszem, Synem Bożym, * który na ten świat przyszedł.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy osiągnęli zbawienie, * którego zadatek otrzymaliśmy w tym Sakramencie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl