loading
7
0
13 czerwca 2024
ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
prezbitera i doktora Kościoła
wspomnienie obowiązkowe
Święty Antoni urodził się w Lizbonie w 1195 roku. W młodym wieku wstąpił do kanoników regularnych w Coimbrze, gdzie na uniwersytecie zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne. Później przeszedł do franciszkanów, aby głosić Ewangelię w Afryce, ale skierowano go do pracy w Europie. Pracował z wielkim pożytkiem jako kaznodzieja ludowy we Francji i Włoszech. W 1230 roku przybył do Padwy i przez swoje kazania wielkopostne poruszył całe miasto. Zmarł w Padwie 13 czerwca 1231 roku.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieŁk 4, 18
Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu.
Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich, spraw, abyśmy dzięki Jego wstawiennictwu prowadzili życie zgodne z Ewangelią * i we wszelkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE1 Krl 18, 41-46
Modlił się Eliasz i niebo zesłało deszcz
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Eliasz powiedział Achabowi: «Idź! Jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu». Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między kolana.
      Potem powiedział swemu słudze: «Podejdź i spójrz w stronę morza!». On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: «Nie ma nic!». Na to mu odrzekł Eliasz: «Wracaj siedem razy!». Za siódmym razem sługa powiedział: «Oto obłok mały jak dłoń człowieka podnosi się z morza!». Wtedy mu rozkazał: «Idź, powiedz Achabowi: Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył».
      Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa, więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Jizreel. A ręka Pańska wspomogła Eliasza, by przepasawszy swe biodra, pobiegł przed Achabem w kierunku Jizreel.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 65, 10abcd. 10e-11. 12-13 (R.: 2ab)
Refren: Ciebie należy wielbić na Syjonie.
     Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
     wzbogaciłeś ją obficie.
     Strumień Boży wezbrał wodami, *
     przygotowałeś im zboże.
Refren: Ciebie należy wielbić na Syjonie.
     I tak uprawiłeś ziemię: *
     nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
     spulchniłeś ją deszczami *
     i pobłogosławiłeś płodom.
Refren: Ciebie należy wielbić na Syjonie.
     Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, *
     tam, gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.
     Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
     a wzgórza przepasane weselem.
Refren: Ciebie należy wielbić na Syjonie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 13, 34
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
     jak Ja was umiłowałem.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 5, 20-26
Wymagania nowego Prawa w dziedzinie miłości bliźniego
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
      Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
      Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
      Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale, pokornie Cię prosimy, * aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-2. prefacja o świętych
1.-2. prefację o świętych [nr 70-71] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięMt 28, 20
Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.
Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, niech przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, * na którą Święty Antoni zasłużył jako wierny szafarz sakramentów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Albo
Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej Uczcie, spraw, abyśmy naśladując Świętego Antoniego, * nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl
jest