loading
7
0
14 czerwca 2024
BŁ. MICHAŁA KOZALA
biskupa i męczennika
wspomnienie obowiązkowe
Błogosławiony Michał kozal urodził się w roku 1893 w Nowym Folwarku koło Krotoszyna. Był kapłanem archidiecezji gnieźnieńskiej. W roku 1939 został biskupem pomocniczym diecezji wrocławskiej. W listopadzie tego roku aresztowała go policja niemiecka. Przeszedł przez kilka więzień i obozów, w których był okrutnie traktowany. Wreszcie osadzono go w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie był ojcem duchownym uwięzionych kapłanów. Przez całe życie odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Najświętszej Eucharystii. Swoje życie złożył w ofierze za wolność Kościoła. Na początku 1943 roku zachorował na tyfus i 26 stycznia został zabity zastrzykiem. 14 czerwca 1988 roku Papież Jan Paweł II zaliczył go do błogosławionych męczenników.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePor. Ps 34 (33), 20. 23
Wiele doświadczeń spada na sprawiedliwego, * lecz ze wszystkich Pan go wybawia. * Pan odkupi dusze sług swoich, * nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Kolekta
Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Michała, biskupa i męczennika, łaską szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii oraz heroicznym męstwem w obronie wolności Kościoła, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem, umocnieni łaską Tajemnicy eucharystycznej, * mogli wytrwać do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE1 Krl 19, 9a. 11-16
Bóg objawia się Eliaszowi
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!».
      A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem; ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu.
      Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: «Co ty tu robisz, Eliaszu?».
      Eliasz odpowiedział: «Żarliwością zapłonąłem o Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie».
      Wtedy Pan rzekł do niego: «Idź, wracaj swoją drogą ku pustyni Damaszku. A kiedy tam przybędziesz, namaścisz Chazaela na króla Aramu. Później namaścisz Jehu, syna Nimsziego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14 (R.: por. 8b)
Refren: Szukam, o Panie, Twojego oblicza.
     Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam: *
     zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
     O Tobie mówi serce moje: *
     «Szukaj Jego oblicza!».
Refren: Szukam, o Panie, Twojego oblicza.
     Będę szukał oblicza Twego, Panie. *
     Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy,
     nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. *
     Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.
Refren: Szukam, o Panie, Twojego oblicza.
     Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
     w krainie żyjących.
     Oczekuj Pana, bądź mężny, *
     Nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Refren: Szukam, o Panie, Twojego oblicza.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Flp 2, 15d 16a
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Jawicie się jak źródła światła w świecie,
     trzymając się mocno Słowa Życia.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 5, 27-32
Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
      Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
      Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy w dniu wspomnienia błogosławionego Michała, męczennika, * niech będą Tobie miłe tak, jak cenna w Twoich oczach była ofiara jego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Męczennikach nr 72 - Męczeństwo znakiem i przykładem
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta Męczenników. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego N. ukazałeś cuda swojej łaski, * on bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na Komunię2 Kor 4, 11
Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, * aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.
Modlitwa po Komunii
Wszechmogący Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament da nam tę moc duszy, dzięki której błogosławiony Michał, męczennik, wiernie Tobie służył * i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl
jest