loading
7
0
15 lipca 2024
ŚW. BONAWENTURY
biskupa i doktora Kościoła
wspomnienie obowiązkowe
Jan Fidanza urodził się około 1218 roku w Bagnoregio koło Viterbo. Uzdrowiony z ciężkiej choroby za przyczyną św. Franciszka, wstąpił później do franciszkanów pod imieniem Bonawentura. Studiował filozofię i teologię w Paryżu, a potem wykładał tam teologię. W 36 roku życia został generałem zakonu i na tym urzędzie zasłużył sobie na miano drugiego założyciela franciszkanów. Został mianowany kardynałem biskupem Albano. Umarł w 1274 roku podczas trwania soboru w Lyonie. Był jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza.
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejścieEz 34, 11. 23-24
Będę szukał moich owiec * i ustanowię nad nimi pasterza, który je będzie prowadził. * Ja, Pan, będę ich Bogiem.
Kolekta
Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba Świętego Bonawentury, biskupa, spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki, * i naśladowali jego gorącą miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEIz 1, 11-17
Prawdziwa pobożność
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!
      «Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów Mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?
      Zaprzestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić! Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choć nawet mnożylibyście modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi.
      Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!».
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 50, 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
     «Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *
     bo twe całopalenia zawsze są przede Mną».
     Nie przyjmę cielca z twego domu *
     ani kozłów ze stad twoich».
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
     «Czemu wymieniasz moje przykazania *
     i na ustach masz moje przymierze?
     Ty, co nienawidzisz karności, *
     a słowa moje odrzuciłeś za siebie?
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
     Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć?
     Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? *
     Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.
     Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć Mi oddaje, *
     a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMt 5, 10
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
     albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 10, 34 - 11, 1
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; „i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy”.
      Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
      Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
      Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
      Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
      Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które składamy na Twoim ołtarzu w dzień Świętego Bonawentury, niech eucharystyczna Ofiara wyjedna nam przebaczenie * i przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Albo:
Panie, nasz Boże, przyjmij dary, które z radością składamy w dzień Świętego Bonawentury, * wierni jego pouczeniom oddajemy się Tobie całkowicie razem z Ofiarą uwielbienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Prefacja o świętych Pasterzach nr 73 - Obecność świętych Pasterzy w Kościele
Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Pasterzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N. , którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty...
Antyfona na KomunięJ 15,16
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, * abyście szli i owoc przynosili.
Albo: Por. Łk 12, 42
Oto rządca wierny i roztropny, * którego Pan ustanowił nad swoją służbą, * żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie.
Modlitwa po Komunii
Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem Świętego Bonawentury wyznawali to, w co on wierzył, * i pełnili to, czego on nauczał. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Albo:
Wszechmogący Boże, na Uczcie eucharystycznej nakarmiłeś nas Chlebem żywym, Ciałem Chrystusa, kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii, * abyśmy za przykładem Świętego Bonawentury szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl
jest