loading
7
0
18 lipca 2024
Czwartek 15 tygodnia zwykłego
Strefa PREMIUM
Komentarz dnia
Antyfona na wejściePs 17 (16), 15
W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * nasycę się Twym widokiem, * gdy ukaże się Twoja chwała.
Kolekta
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEIz 26, 7-9. 12. 16-19
Psalm nadziei
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to pragnienie naszej duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu, bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.
      Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem!
      Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedy Ty chłostałeś. Jak brzemienna bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, takimi staliśmy się przed Tobą, o Panie! Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie.
      Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.
Oto słowo Boże.
Strefa PREMIUM
Komentarz do czytania
PSALM RESPONSORYJNYPs 102, 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20b)
Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.
     Ty o Panie, trwasz na wieki, *
     a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.
     Powstań i okaż litość Syjonowi, *
     bo nastała pora, byś nad nim się zmiłował.
Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.
     Albowiem Twoi słudzy miłują jego kamienie, *
     żalem ich przyjmują jego gruzy.
     Poganie będą się bali imienia Pana, *
     a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.
Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.
     Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie,
     przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
     i nie odrzuci ich modłów.
     Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *
     lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.
     Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *
     popatrzył z nieba na ziemię,
     aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
     aby skazanych na śmierć uwolnić.
Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Psalmu
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMt 11, 28
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
     którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIAMt 11, 28-30
Jezus cichy i pokornego serca
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».
Oto słowo Pańskie.
Strefa PREMIUM
Komentarz do Ewangelii
Strefa PREMIUM
Modlitwa wiernych
Modlitwa nad darami
Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemień je na Pokarm duchowy dla Twoich wiernych, * aby przyjmując go, wzrastali w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-6. prefacja zwykła
1.-6. prefację zwykłą [nr 36-41] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 84 (83), 4-5
Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, * gdzie złoży swe pisklęta: * przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże. * Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, * nieustannie wielbiąc Ciebie.
Albo:
J 6, 56

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, * trwa we Mnie, a Ja w nim.
Modlitwa po Komunii
Posileni Twoimi darami, prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie * wzrastał w nas jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strefa PREMIUM
Pomyśl
jest