loading

Struktura roku liturgicznego

Rok liturgiczny jest przede wszystkim celebracją misterium paschalnego Chrystusa. Można go rozumieć również jako miejsce/czas sakramentalny. Wszystkie celebracje liturgiczne są ... więcej

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY