loading

2018.09.06 – czwartek 22 tygodnia w ciągu roku

Mądrość żydowska mówi, że „ludzie są w stanie usłyszeć tylko to, co są gotowi usłyszeć”. Spotkanie ze Słowem Wcielonym przypomina o tym, że Bóg trafia do serca każdego z nas osobiście, widząc naszą kondycję, wewnętrzne otwarcie. Święty Grzegorz w krótkiej sentencji – Scriptura crescit cum legente – „Pismo rośnie wraz z czytającym” – przekazał prawdę o pokorze Boga, który daje mi Siebie. Podczas każdego spotkania ze Słowem: Bóg z dzieckiem rozmawia jak dziecko, z młodzieńcem jak młodzieniec, z dorosłym jak dorosły. Wszechpotężne Słowo Boga uniża się i dostosowuje do tego, kto jest słuchającym.

jest