loading

2018.09.07 – piątek 22 tygodnia w ciągu roku

Wierność Boga w kontekście Objawienia to Jego Miłość wyrażona w stworzeniu, odkupieniu człowieka. Bóg w Jezusie przyjął ludzkie ciało, aby „ukazać swoje Oblicze”, aby pociągnąć człowieka „ludzkimi więziami – więziami miłości”. Nie tylko człowiek szuka Boga, ale Bóg szuka człowieka i chce go odnaleźć. Człowiek może Bogu – Stwórcy nieba i ziemi, odpowiedzieć „nie” i tym samym nie przyjąć Jego Miłości. Bóg nie przestaje być jednak wierny i nadal kocha człowieka. Chce, aby człowiek miłował Jego Miłością. Święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła: „Ludzie na całym świecie są spragnieni Bożej miłości. Twoim sposobem jej głoszenia jest dzielenie się pokojem i miłością”.

jest