loading

2018.11.04 – 31 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, B

W modlitwie mszalnej prosimy o pomoc w dążeniu do zbawienia. To jest sens naszego życia. Bóg wskazuje nam, w jaki sposób go osiągnąć. W każdych warunkach życia można osiągnąć świętość. Wczoraj wspominaliśmy skromnego brata z Ameryki Łacińskiej, dziś obchodziłby imieniny z chrztu św. Jan Paweł II. Jego patron to gorliwy biskup, wielki arystokrata, krewny papieża. Dobrze wykorzystał możliwości, jakie dawała rodzina i bogactwo. Zdobył solidną wiedzę, dbał o życie duchowe, liturgię, śpieszył z pomocą potrzebującym. Troszczył się o wprowadzenie w życie uchwał Soboru Trydenckiego. Odwiedził wiele parafii. Po wyborze Polaka na Stolicę Piotrową wiele osób nosi w Polsce imiona Karola i Karoliny. Niech naśladują i wielkiego włoskiego biskupa z XVI wieku, i Polskiego Wielkiego Papieża w wytrwałym i wielkodusznym dążeniu do zbawienia.