loading

2018.11.23 – Piątek 33 tygodnia w ciągu roku

Czcimy dzisiaj św. Klemensa I, papieża i męczennika, żyjącego w I wieku, autora tekstów pokazujących życie Kościoła w czasach bezpośrednio po apostołach. Wspominamy również św. Kolumbana, opata, irlandzkiego mnicha, który przyczynił się do umocnienia chrześcijaństwa i rozwoju życia mniszego w wielu krajach Europy. Wielu mnichów irlandzkich wędrowało po Europie. Byli biskupami m.in. w Krakowie. Pokazuje to bogactwo Kościoła. Wzajemną wymianę posług. Dziś w Europie Zachodniej często duszpasterzują kapłani z Afryki lub z Indii. Módlmy się o powołania, by wszędzie mogli posługiwać kapłani wywodzący się ze środowisk, wśród których mają pracować.

jest