loading

2019.03.13 – Środa 1 tygodnia Wielkiego Postu

W czasie czterdziestu dni pokuty i nawrócenia w tekstach liturgicznych często zwracamy się do miłosiernego Boga. Odnosimy się do niego, bo wiemy, że tylko w tym przymiocie Boga jest nasz ratunek. Prawdę tą wyraża dzisiejsza antyfona na wejście: Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Szukając nawet najlepszych rozwiązań i pomysłów na swoje nawrócenie, nie uczynimy kroku do przodu, jeżeli nie będziemy odnosić się do miłosierdzia Bożego. To bezinteresowne pochylenie się Stwórcy nad ludzką biedą jest najlepszym gwarantem naszej przemiany życia. Wielką nieroztropnością byłoby pominięcie odwiecznej miłości miłosiernej Boga i zdanie się jedynie na własne umiejętności i zdolności.

jest