loading

2019.05.02 – ŚW. ATANAZEGO

Przed Wniebowstąpieniem Jezus przekazał swoim
uczniom nakaz: będziecie moimi świadkami w Jerozolimie
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi
(Dz 1, 8). Mocno wziął sobie do serca te słowa żyjący
na przełomie III i IV wieku św. Atanazy, biskup i doktor
Kościoła. W zdecydowany sposób świadczył o bóstwie
Jezusa Chrystusa, występując przeciw błędom arianizmu.
Odważnie głosił i dowodził w swoich licznych pismach,
że Jezus jest „Synem Bożym, zrodzonym, a nie
stworzonym, współistotnym Ojcu”. Jego nieugięta postawa
nawet w obliczu przeciwności – siedemnaście lat
musiał spędzić na wygnaniu – jest dla nas wzorem i wezwaniem
do codziennego dawania świadectwa o Chrystusie
w naszym życiu.

jest