loading

2021.03.02 – wtorek 2 tygodnia Wielkiego Postu

W błędzie są ci, którzy uważają, że Bóg jest bierny, nie działa i pozostaje obojętny wobec swojego stworzenia. I chociaż Wielki Post kojarzy się nam z intensywną pracą człowieka, jego zaangażowaniem w nabożeństwa, pokutę i dzieła miłosierdzia, to w rzeczywistości tym najbardziej zapracowanym jest nasz Pan. To praca na rzecz naszego zbawienia, a jest odpowiedzią na wołanie całego Kościoła i każdego z nas: Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci; otaczaj (…) nieustanną opieką; uświęć nas; uwolnij (…) od ziemskich przywiązań; udziel nam darów wiecznych; spraw, abyśmy (…) prowadzili święte życie. Ale czy słychać również Jego wołanie: Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha?

jest