loading

2021.08.28 – ŚW. AUGUSTYNA

Tak wiele jest pragnień, które nami miotają, tak wiele rozmaitych dóbr, które przyciągają nasze serce… Jak
pośród nich nie zbłądzić? Taki dylemat miał także św. Augustyn i choć w pewnym momencie poddał się urokowi świata, dogadzając swoim zachciankom, to jednak nie zabrnął w ślepy zaułek dzięki Bożej łasce i uczciwemu poszukiwaniu prawdy. Gdy odkrył, że to Bóg jestźródłem mądrości i dawcą miłości wiecznej, oddał Mu
całe swoje życie, stając się z wielkiego grzesznika jednym z największych świętych w dziejach Kościoła. Pomnożył otrzymane od Boga talenty, ponieważ pozwolił prowadzić się Jego Duchowi – On odnowił oblicze ziemi jego życia i objawił w nim swą chwałę.

jest