loading

2021.11.11 – ŚW. MARCINA Z TOURS

Święty Marcin to człowiek o wielkim sercu. Żołnierz, który pozostał człowiekiem, zanim stał się wielkim biskupem w Galii. Nieobce mu były czyny miłosierdzia kosztem własnych braków. Nie bał się wreszcie samego diabła, a raczej wzywał go do nawrócenia! Przylgnął do Jezusa i zachował ufność w Bogu w każdych okolicznościach. Jego wzór jako chrześcijanina statecznego w zmiennych okolicznościach wraca dziś w modlitwach liturgicznych. Łatwo bowiem być przy Bogu, gdy wszystko zdaje się układać po naszej myśli; trudniej, gdy wszystko idzie jak po grudzie. Świętość jest możliwa jednak tylko wtedy, gdy przylgniemy do Jezusa w każdych okolicznościach i dostosujemy naszą wolę do Jego woli.

jest