loading

2022.02.26 – Sobota 7 tygodnia zwykłego

Nasze myśli biegną dziś w stronę czułej, kochającej Matki, o której Jej wielki czciciel bł. kard. Wyszyński napisał: „Byłaś w Wieczerniku Zielonych Świąt wśród Apostołów, jak byłaś w Betlejem wśród pasterzy. Bo w Wieczerniku rodził się Kościół – Chrystus, jak w Betlejem rodził się Chrystus – Człowiek. Niemowlęcemu Kościołowi tak potrzebna była Matka zdolna go wypielęgnować. I dlatego byłaś w Wieczerniku Zielonych Świątek, w tym Betlejem Kościoła powszechnego. Jak wielką łaską dla Kościoła było Twoje macierzyństwo, od początków narodzenia Kościoła! Jak Bóg jest delikatny, że ani na chwilę nie pozostawia nas bez Matki”. Jak w każdą sobotę szczególnie dziękujemy Maryi za Jej opiekę, czułość i miłość. Jednocześnie prosimy Matkę Jezusa słowami Prymasa Tysiąclecia: „Najwrażliwszy na głos Maryi Jan Chrzciciel drgnął w łonie matki swej Elżbie￾ty, gdy usłyszał pozdrowienie Matki Boga. Budująca to wrażliwość, wstrząsa całą istnością człowieka. Spraw, Maryjo, bym zawsze był wrażliwy na głos Twój, jak Poprzednik Syna Twojego był wrażliwy na pierwsze słowo Twego pozdrowienia”.

jest