loading

2022.03.01 – Wtorek 8 tygodnia zwykłego

Msza święta jest szczególnym sposobem oddawania czci Bogu. Nie jest zwykłą modlitwą, jeśli w ogóle możemy modlitwę nazwać czymś zwyczajnym. Jej wyjątkowość polega na tym, że Eucharystia jest „zbawczą obecnością Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej pokarm duchowy jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii” (św. Jan Paweł II). Chrystus jest obecny pośród nas i przynosi nam swoje zbawienie. Uświęca nas przez swoje słowa i przemienia swoim drogocennym Ciałem i Krwią. Dlatego na zakończenie liturgii kapłan w naszym imieniu prosi dziś Boga, aby Sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, zapewnił nam udział w życiu wiecznym.

jest