loading

2022.03.04 – ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

Święty Jan Paweł II widział w osobie św. Kazimierza godny naśladowania przykład mądrego i sprawiedliwego władcy, odznaczającego się wielkim umiłowaniem Ojczyzny. Dziś, choć bardzo mocno zmieniły się realia życia społecznego, wyróżniające św. Kazimierza przymioty nie straciły na aktualności w odniesieniu do osób sprawujących władzę. Warto polecać je Panu Bogu w modlitwie, do czego zachęcał św. Paweł: Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością (1 Tm 2, 1-2).

jest