loading

2023.01.11 – Środa 1 tygodnia zwykłego

Msza Święta jest spotkaniem z Bogiem. Zostawiamy więc wszystkie swoje zajęcia, obowiązki i przychodzimy na to spotkanie, by zasłuchać się w Jego słowa, bo przecież Jego owce wciąż nasłuchują Jego głosu, a także by przy Nim odpocząć i nabrać sił do dalszej pracy. Rozmyślamy więc o naszym Panu i szukamy Jego oblicza, a On nie pozostaje wyniosłym i dalekim Bogiem, lecz Kimś bliskim przez to, że nie tylko stał się człowiekiem, ale nawet chlebem, który możemy zjeść i nasycić się Jego łaską. Uczestniczymy więc w wielkiej tajemnicy schodzenia Boga do człowieka i wstępowania człowieka do Boga. To wszystko jest możliwe dzięki Chrystusowi, naszemu Pośrednikowi, który daje nam obfitość życia i uświęca nas, byśmy mogli Mu się podobać i dobrze służyć.

jest