loading

2023.01.13 – Piątek 1 tygodnia zwykłego

Liturgia wzywa nas do tego, byśmy pamiętali wielkie dzieła Boga. Pamięć o tym, co Bóg uczynił, o zbawieniu, jakie nam ofarowuje przez Chrystusa, nie jest tylko przypominaniem historii, wspominaniem tego, co dawno przeminęło, ale czymś, co pozwala nam trwać wobecności Boga i nie zapominać o Nim pośród obowiązków codziennego życia. Pamiętanie o Bogu jest nieustanną modlitwą, która uwrażliwia na Jego działanie oraz pomaga w zachowaniu wierności Jego przykazaniom, w pokładaniu w Nim nadziei nawet w trudnych chwilach naszego życia. Eucharystia jest nie tylko pamiętaniem, czy też pamiątką tego dzieła zbawienia, ale nade wszystko jego celebracją i uobecnieniem. Z wiarą więc otwierajmy się na działanie Boga, który przychodzi, by uzdrawiać nasze dusze i ciała.

jest