loading

2023.01.23 – Poniedziałek 3 tygodnia zwykłego

Eucharystia jest dziękczynieniem, jakie składamy Bogu za dar zbawienia oraz celebrowaniem zbawczego dzieła Chrystusa. Świadomość tego, że jesteśmy ocaleni od śmierci wiecznej, obdarzeni wolnością, oczyszczeni z grzechów i tacy możemy podobać się Bogu, jest świadomością niezwykle istotną dla autentycznego ucznia Chrystusa. Poczucie wyzwolenia ze zła przypomina o wielkiej godności człowieka, za którego własną krew przelał sam wcielony Syn Boży i pozwala ją w sobie odczuć. Świadomość tego, co On dla nas uczynił, umożliwia autentyczną wdzięczność, ona natomiast otwiera nasze serca na jeszcze większe łaski. Niech więc nasze serce będzie wdzięczne i wrażliwe na przychodzącego Boga i cuda, jakie On pragnie zdziałać w naszym życiu.

jest