loading

2023.05.03 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Królewskie panowanie Maryi w naszej Ojczyźnie niejednokrotnie zapewniało nam zwycięstwa i przetrwanie. Jej władzy nie można jednak sprowadzić jedynie do wymiaru doczesnego czy materialnego. Ochrona i prowadzenie naszej Matki mają bowiem na celu przede wszystkim duchowe dobro swoich poddanych. Dar Maryi jako Królowej Polski jest dla nas także wyzwaniem i swoistym zobowiązaniem do wierności Bogu – takiej wierności, jaką wykazała się Ona w swoim ziemskim życiu. Trwając przy Bożym Synu, dała nam przykład najgłębszej wiary, która nie ugina się pod żadnym ciosem, lecz wciąż umacnia i rozwija. Takie właśnie jest królowanie Maryi i do tego nas Ona zaprasza, zawsze wiernie prowadząc do swojego Syna.

jest