loading

Poniedziałek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Wszyscy jesteśmy skłonni do złego. Nie znaczy, że mamy grzeszyć i nie ma dla nas skutecznego ratunku. Wielu, popadając w grzechy, oskarża innych albo niesprzyjające środowisko życia. Jest to próba samousprawiedliwienia, która i tak nie przynosi uzdrowienia, a nawet jeszcze silniej popycha w otchłań grzesznych nałogów. Złe przyzwyczajenia prowadzą do złych obyczajów. Trzeba usilnie powracać do zasady św. Pawła: zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 21b). Wszystkie złe skłonności możemy wyleczyć jedynie łaską Chrystusa (kolekta i modlitwa po komunii). Jeżeli zaufamy Chrystusowi, to nie będziemy chodzić w ciemności, lecz poprowadzi nas Jego światło ku życiu wiecznemu (antyfona na komunię). Czas Wielkiego Postu to wielka szansa, aby na nowo łaską pokuty oczyścić serce (modlitwa nad darami).

jest