loading

16 tydzień zwykły

Bóg oświeca ciemności naszych ludzkich dróg, pozwalając nam spojrzeć na nie z perspektywy wieczności. Z ufnością przedstawiajmy Mu nasze sprawy i prośmy Go:

1. Za Kościół święty, by umiał oczy wierzących i niewierzących otwierać na Boga.

2. Za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów codziennie sprawiających zbawcze dzieła, aby to, co czynią, przyczyniło się także do ich zbawienia.

3. Za wszystkich, którzy stoją w życiu przed różnymi wyborami, by Chrystus pomógł im dobrze wybrać.

4. Za przebywających na urlopach i wypoczynku, by nie zapominali o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii.

5. Za zmarłych, zwłaszcza polecanych w tej Mszy św., by osiągnęli radość życia wiecznego.

6. Za nas samych, abyśmy potrafili przyjąć miłość Boga i mogli zarażać nią tych, których spotykamy.

Boże Ojcze, hojny dla wszystkich, którzy Cię wzywają wysłuchaj naszego wołania, abyśmy mogli Cię uwielbiać na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.