loading

2021.12.25 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Świętując narodziny Jezusa, przedstawmy najlepszemu Ojcu nasze ufne prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby gorliwie głosił Nowonarodzonego, który jest jedynym Zbawicielem świata.

2. Módlmy się za osoby sprawujące władzę, aby stały na straży życia i praw człowieka.

3. Módlmy się za nasze rodziny, abyśmy okazywali sobie nawzajem troskę i szacunek.

4. Módlmy się za osoby, które pracują w niedziele i święta, aby ich trud był doceniony i sprawiedliwie nagrodzony.

5. Módlmy się za zmarłych, których zabraknie przy naszych świątecznych stołach, aby świętowali na uczcie niebieskiej.

6. Módlmy się za nas, abyśmy doświadczyli nowego duchowego narodzenia i żyli pełnią życia w Bogu.

Ojcze, który dałeś nam Twego ukochanego Syna, przyjmij nasze ufne modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.