loading

3 tydzień Wielkiego Postu

Chrystus Pan przez swoje posłuszeństwo ukazał nam drogę wiodącą do zbawienia. Wdzięczni za Jego przykład oddajmy mu chwałę, wołając:

     Źródło wody żywej, wysłuchaj nas, Panie.

1. Ześlij na Kościół Ducha Świętego, aby wśród Twoich wyznawców panowały jedność i prawdziwy pokój.

     Źródło wody żywej, wysłuchaj nas, Panie.

2. Udziel wytrwałości i męstwa emigrantom, którzy z powodu konfliktów zbrojnych musieli opuścić swój kraj, aby dzięki uprzejmości i życzliwości innych ludzi znaleźli nowy dom i warunki godne człowieka.

     Źródło wody żywej, wysłuchaj nas, Panie.

3. Wlej prawdziwą miłość w serca małżonków, którzy przeżywają kryzys, aby przez zjednoczenie się z Tobą zostali na nowo ożywieni wzajemną miłością.

     Źródło wody żywej, wysłuchaj nas, Panie.

4. Otwórz serca wszystkich ludzi dobrej woli, aby ochoczo przychodzili z pomocą braciom, którzy każdego dnia cierpią głód i pragnienie.

     Źródło wody żywej, wysłuchaj nas, Panie.

5. Wprowadź do wiecznej ojczyzny zmarłych, którzy za życia pełnili Twoją wolę, aby na wieki znaleźli ochłodę przy zdroju wody życia.

     Źródło wody żywej, wysłuchaj nas, Panie.

6. Obdarz naszą wspólnotę łaską wiary, abyśmy każdego dnia mogli oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie.

     Źródło wody żywej, wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu Chryste, Ty otwierasz przed nami źródło wody życia i napełniasz nas nadzieją Twojego królestwa. Wysłuchaj nas i doprowadź do tej ojczyzny, do której zmierzamy przez doroczny post i umartwienia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

jest