loading

Bóg chce obdarzać wszystkich ludzi swoją łaską. Ufając w Jego dobroć, zwróćmy się do Niego z naszymi prośbami:

     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.

1. Prosimy Cię, Panie, rozpal serca wszystkich chrześcijan żywym pragnieniem głoszenia Twojej miłości, aby cały świat poznał Twojego Syna i osiągnął zbawienie.

     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.

2. Prosimy Cię, Panie, napełniaj Twoją łaską wszystkich misjonarzy, a szczególnie tych, którzy cierpią prześladowania, aby, miłując ludzi, wśród których żyją, dawali prawdziwe świadectwo o Chrystusie.

     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.

3. Prosimy Cię, Panie, obdarz duchem służby polityków, aby otrzymaną władzę wykorzystywali dla dobra wszystkich obywateli.

     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.

4. Prosimy Cię, Panie, przyjdź z pomocą wszystkim przeżywającym trudne doświadczenie choroby, cierpienia, beznadziei, samotności, aby spotkali na swojej drodze ludzi, którzy wyciągną do nich pomocną dłoń.

     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.

5. Prosimy Cię, Panie, miej w opiece konających, umocnij ich wiarę, nadzieję i miłość, aby bez lęku wyszli na spotkanie z Tobą.

     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.

6. Prosimy Cię, Panie, udzielaj nam swojego ducha, aby każdy, troszcząc się o pogłębienie swojej wiary, włączał się w dzieło ewangelizacji.

     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.

Boże, Ty nigdy nie odmawiasz tym, którzy z ufnością wyczekują Twojej łaski. Spójrz na nas i wysłuchaj naszych próśb, aby imię Twoje było uwielbione aż po krańce ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.