PIERWSZE CZYTANIEDz 16, 11-15
Chrzest Lidii
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią.
     W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.
     Przysłuchiwała się nam też pewna „bojąca się Boga” kobieta z miasta Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą: «Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim». I wymogła to na nas.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNYPs 149
Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
     Śpiewajcie Panu pieśń nową; *
     głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
     Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
     A synowie Syjonu radują się swym królem.
Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
     Niech imię Jego czczą tańcem, *
     niech grają Mu na bębnie i cytrze.
     Bo Pan swój lud miłuje, *
     pokornych wieńczy zwycięstwem.
Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
     Niech święci cieszą się w chwale, *
     niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
     Chwała Boża niech będzie w ich ustach; *
     to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.
Albo: Alleluja.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)Por. J 15, 26b. 27a
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
     i wy także świadczyć będziecie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EwangeliaJ 15, 26 – 16, 4a
Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
     «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
     To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».
Oto słowo Pańskie.