PIERWSZE CZYTANIEJk 1, 12-18
Bóg nikogo nie kusi do złego
Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła
Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.
      Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: «Bóg mnie kusi». Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani!
      Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNYPs 94
Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.
     Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, *
     i pouczasz swoim prawem,
     aby mu dać wytchnienie *
     w dniach nieszczęśliwych.
Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.
     Pan nie odpycha swojego ludu *
     i nie porzuca swojego dziedzictwa.
     Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
     pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.
Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.
     A kiedy myślę: «Moja noga się chwieje», *
     wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.
     Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, *
     Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.
Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.
Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)J 14, 23
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
     a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Alleluja, alleluja, alleluja.
EwangeliaMk 8, 14-21
Strzeżcie się kwasu faryzeuszów
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!».
      A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?».
      Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście».
      «A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?». Odpowiedzieli: «Siedem».
      I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?».
Oto słowo Pańskie.