loading

2019.10.27 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

  • Jaki jest mój wkład w życie i funkcjonowanie mojej parafii?
  • Jak bardzo wspieram materialnie misje, w tym budowę obiektów sakralnych?
  • Na ile moje świadectwo skłania innych do spotkania z Bogiem w Kościele katolickim?