loading

2019.11.18 – BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

  • Na ile silne jest we mnie przekonanie św. Pawła, że ani śmierć, ani życie, ani żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusa?
  • Jak często towarzyszy mi na co dzień świadomość, że jestem prowadzony przez Ducha Bożego?
  • W jakim duchu podejmuję służbę drugiemu człowiekowi? Czy wyczuwam w sobie królewską godność?
jest