loading

2020.11.12 – ŚW. JOZAFATA

  • Jak daleko jestem gotowy posunąć się w obronie wiary?
  • Czy mogę nazwać swój dom, rodzinę ogniskiem wiary? W jaki sposób się to przejawia?
  • Jak rozumiem pojęcie królestwa Bożego na ziemi?
  • Jak odczuwam, przeżywam Boży obraz w sobie?