loading

2021.05.22 – sobota 7 tygodnia Wielkanocy

  • Jakie sytuacje wystawiają na próbę moją cierpliwość?
  • Kiedy najbardziej mi jej brakuje?
  • Co robię, by rozwijać się zarówno w sferze duchowej, jak i ogólnoludzkiej?
  • Jak wiele jest w moich rozmowach plotkowania i obmowy innych?
  • Jak radzę sobie z niechęcią wobec innych ludzi?
  • Częściej szukam w nich dobra, czy też doszukuję się braków?
  • Jak często patrzę na nich przez pryzmat miłości wobec bliźniego?
jest