loading

2021.06.22 – wtorek 12 tygodnia zwykłego

  • Jaka jest moja relacja do tego, co posiadam?
  • Jak zdobyć się przed samym sobą na szczerość i przepracować kwestię tylu niepotrzebnych ciężarów i trosk, jakie dźwigam?
  • Czego ewentualnie brakuje mojej miłości do Boga i bliskich, bym mógł powiedzieć, że jest ona szczera i niewymuszona lub podyktowana lękiem?
  • Jak wygląda w moim życiu wypełnianie słów Pana: „Wszystko, co chcecie, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”?
  • Jakie sytuacje życiowe albo jakie relacje jawią mi się jako „wąska droga” albo „ciasna brama”, przed którymi się bronię lub podejmuję je z wielkim trudem?
  • Dlaczego tak jest?